top of page

Uyguladığımız Testler

Dil ve Konuşma Terapisti Sena Kurtulmuş tarafından, danışanın iletişim, dil ve konuşma bozukluğunun türünü ve şiddetinin belirlemek için aşağıda yer alan testler uygulanmaktadır.

TEDİL

TEDİL

Türkçe Erken Dil Gelişimi Tarama Testi...

AAT

Ankara Artikülasyon Testi...

Gülhane Afazi Testi

GAT-2

Gülhane Afazi Testi...

todil.jpg

TODİL

Türkçe Okul Çağı Dil Gelişimi Testi...

Keşida-4

KEŞİDA-4

Kekemelik Şiddet Değerlendirme Aracı...

Tige

TİGE

Türkçe İletişim Gelişimi Envanteri...

Sesletim ve ses bilgisi testi.jpg

SST

Sesletim ve Ses Bilgisi Testi...

Afazi Dil Değerlendirme testi

ADD

Afazi Dil Değerlendirme Testi...

Çocuk Gelişimi Testleri.png

Gelişim Testleri

AGTE,Peabody,Gessel...

bottom of page