Sena Kurtulmuş

Uyguladığımız Testler

*Dil ve Konuşma Terapisti Sena Kurtulmuş tarafından, danışanın konuşma bozukluğunun türünü ve şiddetinin belirlemek için aşağıda yer alan testler uygulanmaktadır.

 • SST(Sesletim ve Sesbilgisi Testi)

 • AAT(Ankara Artikülasyon Testi)

 • FFT(Fonolojik Farkındalık Testi)

 • ADD(Afazi Dil Değerlendirme Testi)

 • GAT-2(Gülhane Afazi Testi)

 • KEŞİDA-4(Kekemelik Şiddet Değerlendirme Aracı)

 • TİGE (Türkçe İletişim Gelişimi Envanteri)

 • AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri)

 • Peabody Resim-Kelime Testi

 • Frostig Görsel Algı Testi

 • Gessel Gelişim Figürleri Testi

 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi