top of page
Sesletim ve ses bilgisi testi.jpg

Sesletim ve Ses Bilgisi Testi 

SST, 2-8 yaş çocuklarından alınan temsili bir örneklem grubu üzerinde standardizasyonu, geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılarak sesletim bozukluklarının ayırıcı tanısını değerlendirmek üzere geliştirilmiş norma dayalı bir testtir. Test, sesletim (organik ve işlevsel artikülasyon) bozuklukları, gecikmiş sesbilgisel gelişim, tutarlı sesbilgisel bozukluk ve tutarsız sesbilgisel bozukluklarını tarama, ayırıcı tanı ve değerlendirme ve terapi amaçlı kullanılmak üzere testi oluşturanların uzun yıllar deneyimi sonucu desenlenmiş bir ölçü aracıdır. SST’nin genel amacı, çocuklarda sesbirimlerin sesletim ve sesbilgisel yeterliliğini yapılandırılmış ve doğal ortamlarda (sohbete dayalı kendiliğinden konuşma sırasında) ölçerek konuşma üretimini değerlendirmektir. SST, üç ayrı ölçekten oluşturulmaktadır.

1)Sesletim Alt Testi

2)İşitsel Ayırt Etme

3)Sesbilgilsel Analiz Alt Testi

Kaynakça:Türkçe Sesletim–Sesbilgisi Testi: Geçerlik-Güvenirlik ve Standardizasyon Çalışması,Prof.Dr.Seyhun Topbaş

bottom of page