top of page

Uygulanan Terapi Yöntemleri

DIR® Floortime

Floortime (DIRFloortime olarak da bilinir), bir bireyin gelişimini saygılı, eğlenceli, neşeli ve ilgi çekici bir süreçle desteklemek için kullanılan bir müdahaledir. Öz düzenleme, katılım,iletişim, paylaşılan sosyal problem çözme ve yaratıcı, organize ve yansıtıcı düşünme ve akıl yürütme kapasitelerinin geliştirilmesini teşvik etmek için ilişkilerin ve insan bağlantılarının gücünü kullanır. 
Dr. Stanley Greenspan ve meslektaşları tarafından geliştirilen DIR®️ modeline dayanmaktadır. Dünyanın her yerinde özel eğitim öğretmenleri, dil ve konuşma terapistleri, ergoterapistler, çocuk psikiyatristleri, ebeveynler ve gelişimsel zorlukları olan veya diğer ilgili ihtiyaçları olan bireyleri önemseyen bir yaklaşımdır. Çocuk,ergen ve hatta yetişkinlerde kullanılan insan gelişimini teşvik etmek için kanıta dayalı bir yaklaşımdır . Özellikle Otizm Spektrum Bozukluğuna sahip bireylerde kullanılan oldukça etkili bir yöntemdir.

Palin PCI

Palin Ebeveyn-Çocuk Etkileşim (PEÇE) terapisi kekemelik için geliştirilmiş bir erken müdahale yaklaşımıdır. Bu aile temelli kekemelik terapisi yaklaşımında terapist klinik ortamında terapi sürecine ebeveynleri dahil ederek başlar. Özellikle 2-7 yaş arası dönemde kekelemeye başlamış çocuklarda kullanılan bu yöntem Londra’da Michele Palin Center’da kekemeliğe yönelik çalışmalar yapan dil ve konuşma terapistleri tarafından geliştirilmiştir.

Online Family Entertainment
prompt-speech-therapy.jpg

PROMPT©

Ses çıkarma fonksiyonu olan ağız ve çevre kaslarının yeniden yapılandırma için harekete geçirilmesi” yani kısaca PROMPT yöntemi, konuşma seslerini üretilememesinden kaynaklanan bir takım problemlerde konuşma kaslarına uyaran verilmesi ile uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntem, 1970’lerde Dil ve Konuşma Pataloğu/Terapisti Deborah Hayden tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde geliştirilmiş olup bu yöntem sadece PROMPT eğitimini almış dil ve konuşma terapistleri tarafından uygulanmaktadır.

DIR Floortime
Palin PCI: PEÇE
Prompt
Lidcombe Kekemelik Programı

Lidcombe Erken Dönem Kekemelik Programı

Lidcombe Programı, 6 yaşından küçük ve kekeleyen çocuklar için davranışsal bir terapi programıdır. Terapi programı, çocuğun günlük ortamında bir ebeveyn veya bakıcı tarafından uygulanır. Ebeveynler, dil ve konuşma terapistiyle yapılan haftalık ziyaretler sırasında tedavinin terapinin nasıl yapılacağını öğrenirler. Bu ziyaretler sırasında dil ve konuşma terapisti, ebeveyne terapinin çeşitli özelliklerini göstererek, ebeveyni terapiyi yaparken gözlemleyerek ve ebeveynlere terapinin nasıl gittiğine dair geri bildirimde bulunarak ebeveyne öğretir. Bu ebeveyn eğitimi önemlidir, çünkü terapi programının uygun şekilde yapılmasını ve çocuk ve aile için olumlu bir deneyim olmasını sağlamak dil ve konuşma terapistinin sorumluluğundadır.

anne ve Çocuk
etecomu-kimler-nerede-gelistirmistir-enOkf.png

ETEÇOM-2

ETEÇOM, Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programının kısaltılmış adıdır. Orijinal adı Responsive Teaching Program (RT)’dır. ETEÇOM2 ise, Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı 2. Versiyonu anlamına gelmektedir.ETEÇOM2, ilişki-temelli yaklaşıma (Relationship-Based Approach) dayalı bir programdır. Floortime, DIR, Denver Modeli ve ETEÇOM2 (Responsive Teaching; http://www.responsiveteaching.org/) gibi ilişki temelli uygulamalar birincil bakıcının (ebeveyn ya da uzman/eğitimci) cocuğu ile etkileşiminin niteliğini geliştirmeye ve dolayısı ile cocuğun gelişimini (bilişsel, sosyal-duygusal ve iletişim) desteklemeyi hedefler.

ETEÇOM-2
bottom of page