top of page

Türkçe İletişim Gelişimi Envanteri

Tige

Erken iletişim ve dilbilgisi becerilerini ölçen bir araç olan Türkçe İletişim Gelişimi Envanteri (TİGE) Türk dilinin yapısına uygun nitelikte hazırlanmış, güvenilirliği ve geçerliliği saptanmış bir ölçme aracıdır. Dil ve konuşma terapistleri tarafından değerlendirme seanslarında danışanın sahip olduğu sözcükleri ve dil bilgisel yapıları tanımak için birincil bakım veren kişiye uygulanır.

 

Anadili 8-36 ay arası çocukların dil gelişim düzeylerini belirlemede kullanılan uygulaması kolay bir ölçektir. TİGE-I, 8- 16 aylık bebeklerin iletişim davranışlarını (jestler) ve sözcük bilgisini, TİGE-II ise 16-36 aylık çocukların sözcük bilgisi ve dilbilgisi yetisini ölçmeyi amaçlamaktadır.

 

 

Kaynakça: detayyayincilik.com

bottom of page