top of page

PROMPT Tekniği Nedir?

PROMPT, apraksi veya dizartri gibi motor konuşma bozuklukları olan çocuklar için oldukça başarılı bir terapi yöntemidir.

İlk olarak 1970'lerde dil ve konuşma terapisti Deborah Hayden tarafından geliştirilen PROMPT, geleneksel konuşma terapisi yöntemlerine yanıt vermeyen ciddi motor konuşma bozuklukları olan çocuklar için bir terapi seçeneği olarak kullanmaya. Hayden, PROMPT yöntemini tasarlarken, konuşma terapisi uygulamasının dokunsal-kinestetik bir yöntem olarak tanımladı.

PROMPT Tekniği, motor konuşma bozukluğunda kullanılan bir yöntem olsa da konuşma terapisine bütünsel bir yaklaşım olarak kabul eder ve insan iletişimini sosyal-duygusal, bilişsel-dilsel ve fiziksel-duyusal faktörlerin bir birleşimi olarak ele alır.

PROMPT Tekniği, Otizm Spektrum Bozukluğu, Apraksi, Dizartri, Serebral Palsi veya diğer motor konuşma bozukluklarına sahip çocuklar için bir terapi yöntemi olarak yaygın olarak kabul edilmektedir.

Bu yöntem, konuşma terapisine dokunsal-kinestetik bir yaklaşıma odaklanır.

PROMPT uygulaması sırasında, bir dil ve konuşma terapisti belirli sesleri, heceleri, kelimeleri veya cümleleri hedefleyerek danışanın artikülatörlerini (çene, dudaklar, ses telleri ve dil) manuel olarak yönlendirir. Artikülatörlerin uygun hareketlerini şekillendirmek ve desteklemek için PROMPT tekniğini uygulan konuşma terapistleri dokunma ipuçlarını kullanırlar. Bunu yaparken, terapist danışanın fonemleri veya bir kelimeyi diğerinden ayıran en küçük ses birimlerini üretmesine yardımcı olur.

Terapist ve çocuk birlikte seslerin hiyerarşisinde sabit bir hızda ilerler, yalnızca danışan hazır olduğunda daha fazla sese geçilir. Danışan yardım ve tekrar yoluyla planlamayı, organize etmeyi ve sürekli olarak daha gelişmiş vokal sesleri oluşturmayı öğrenir.

PROMPT yöntemi , kelimenin tam anlamıyla, konuşmayı geliştirmenin uygulamalı bir yöntemidir. Başlangıçta terapist, danışanı yönlendirmek için büyük ölçüde dokunma ipuçlarına güvenir. Konuşma becerileri geliştikçe, dokunma ipuçları yavaş yavaş ortadan kalkar.

Dokunma ipuçları kadar, iletişim ve konuşma üretiminin sosyal ve duygusal yönleri de önemlidir. PROMPT yöntemi, pratik etkinliklerin ve sosyal etkileşimlerin bir çocuğun dil gelişiminin kilit parçaları olduğunu kabul eder. Bu nedenle, PROMPT yöntemi, fiziksel, bilişsel ve sosyal unsurların tümünün dikkate alındığı bütünsel bir yaklaşımı teşvik eder.

PROMPT yönteminde sertifika almak için kişinin en az dil ve konuşma terapisi lisans diplomasına sahip olması gerekir. En lisans düzeyinde mezun olmuş bir dil ve konuşma terapisti PROMPT Tekniği eğitim kurslarına katılır ve PROMPT Enstitüsü tarafından belirlenen bir dizi sertifikasyon gereksinimlerini karşıladıktan sonra PROMPT Tekniğini uygulayabilmek için yeterliliklere sahip olduğunu belirten sertifikaya sahip olur.

Dil ve Konuşma Terapisti Sena Kurtulmuş, PROMPT Tekniği sertifikasına sahip bir PROMPT Klinisyenidir. PROMPT sertifikasını görmek için tıklayınız.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page