top of page

Çocuklarda Beslenme Bozukluğu


Pediatrik Beslenme Bozukluğu Nedir?

Pediatrik beslenme bozuklukları , bir çocuğun yemek yemekten kaçındığı veya ne veya ne kadar yiyeceğini sınırladığı durumlardır. Bu, kilo kaybı, beslenme yetersizliği, besin takviyesi ihtiyacı veya günlük işleyiş sorunları gibi sorunlara yol açar. Bu bozukluklar genellikle bir çocuğun başkalarıyla yemek yemek gibi normal sosyal faaliyetlere katılma yeteneğini sınırlar ve aile işleyişini bozar.


Çocuklarda Beslenme Bozukluğunun Nedenleri Nedir?

Çoğu çocuk için beslenme bozukluğuna neden olan tek bir şey yoktur. Çoğu zaman, davranışsal, gelişimsel ve biyolojik faktörlerin bir kombinasyonudur. Bir beslenme bozukluğunun oluşmasına neden olabilecek durumlar aşağıda yer almaktadır.

Bunlar;

 • Mizaç

 • Beslenme sırasında ağrı veya rahatsızlık (reflü ve alerji vb.)

 • Beslenme ile ilgili olumsuz deneyimler (beslenme sırasında ağrı, öksürme, kusma veya öğürme)

 • Oral yapılarla ilgili olumsuz medikal deneyimler (NG tüp öyküsü, oral girişimler, ventilatöre bağlı olma, ameliyatlar vb.)

 • Sindirim sorunları

 • Zayıf oral motor beceriler

 • Düşük kas tonusu veya yüksek kas tonusu

 • Gelişimsel gecikmeler

 • Otizm spektrum bozukluğu

 • Kaygı Bozukluğu

 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

 • Duyusal farklılıklar (tat, koku, dokuya aşırı duyarlılık)

 • Kronik sağlık sorunları (kulak enfeksiyonları, sık solunum yolu enfeksiyonları, diş sorunları, nöbetler)