top of page

Akıcılık Bozuklukları (Kekemelik/Hızlı-Bozuk Konuşma)

Akıcılık bozukluğu, konuşma akışında normal olmayan konuşma hızı, ritim ve akıcısızlıklar (örneğin, seslerin, hecelerin, kelimelerin ve cümlelerin tekrarı; ses uzatmaları ve bloklar) ile karakterize edilen ve aşırı gerginliğe de eşlik edebilen bir konuşma bozukluğudur ve konuşmadan kaçınma, mücadele davranışları gibi ikincil davranışlarda eşlik eder. Akıcılık bozukluğu olan kişiler, iletişim bozukluklarının bir sonucu olarak sıklıkla psikolojik, duygusal, sosyal ve işlevsel etkiler yaşarlar.Kekemelik

En yaygın akıcılık bozukluğu olan kekemelik, konuşma akışında belirli türde akıcısızlıklar ile karakterize edilen bir akıcılık bozukluğudur. En yaygın kekemelik türleri ses-hece tekrarı, bloklar ve uzatmalardır.


 • Seslerin, hecelerin ve tek heceli kelimelerin tekrarı (örneğin, “b-b-bebeğe bakın”, “dışarı çıkalım”)

 • Vurgu için olmadığında ünsüzlerin uzatılması (örneğin, “Sssssssbazen evde kalıyoruz”)

 • Bloklar (yani, duyulamayan veya sessiz sabitleme veya sesleri başlatamama)

Bu akıcısızlıklar konuşmanın hızını ve ritmini etkileyebilir ve bunlara aşağıdakiler eşlik edebilir:

 • Konuşmaya olumsuz tepkiler

 • Kaçınma davranışları (yani, konuşma içeren seslerden, kelimelerden, insanlardan veya durumlardan kaçınma)

 • İkincil tavırlar gibi kaçış davranışları (örneğin, göz kırpma ve baş sallama veya ekstremitelerin, vücudun veya yüzün diğer hareketleri) ve fiziksel gerginlik


Kekemelik genel olarak çocuklukta başlar. Kekemelik çocuklarda yaklaşık 4 yaşından önce başlar ve ortalama başlangıç ​​yaşı yaklaşık 33 aydır. Başlangıç ​​ilerleyici veya ani olabilir. Bazı çocuklar konuşmanın akıcı olmadığı bir dönemden geçerler. Ayrıca akıcısızlıkların belirgin olması ve daha sonraki haftalar veya aylarca ortadan kaybolması ve tekrar geri gelmesi beklenen bir durumdur.


Kekemelik Neden Olur?

Kekemeliğin nedenlerinin çok faktörlü olduğu ve ortaya çıkmasına katkıda bulunan genetik ve nörofizyolojik faktörleri içerdiği düşünülmektedir.


Çevresel faktörler ve konuşma talepleri, konuşma bozukluğunu şiddetlendirebilir ve kişinin kekemeliğe karşı olumsuz tepkilerini etkileyebilir. Çevresel faktörler, aile dinamiklerini, hızlı yaşam tarzını, stres ve kaygıda kekemeliğin ortaya çıkmasına neden olmaz ancak var olan kekemeliğin gidişatını olumsuz etkileyebilir.


Duygusal sorunlar ve ebeveynlik tarzı kekemeliğe neden olmaz. Bununla birlikte, hassas mizaç (bireysel davranışsal özellikler veya tepkiler) ve duygu, genellikle küçük çocuklarda kekemelikle ilişkili özellikler olarak görülür. Örneğin, duygusal tepkisellik/düzenleme ve davranışsal engelleme, çocuğun akıcısızlıklarla başa çıkma yeteneğini etkileyebilir.


Kekemelik Risk Faktörleri

Hangi çocukların kekelemeye devam edeceğini kesin olarak belirlemek mümkün değildir, ancak kekemeliğin kronik hale gelme olasılığının daha yüksek olduğunu gösteren bazı faktörler vardır.


Kalıcı kekemelik ile ilişkili olabilecek risk faktörleri şunları içerir:

 • Çocuğun cinsiyeti—Erkekler, kekemeliğin kalıcılığı açısından kızlara göre daha yüksek risk altındadır.

 • Ailede kalıcı kekemelik öyküsü, geçmişte kekelemiş veya hala kekeleyen bir aile üyesinin olması

 • Başlangıcından bu yana 6-12 aydan daha uzun süre geçmesi veya birkaç ay boyunca hiç iyileşme olmaması

 • Başlangıç yaşı—3.5 yaşında veya daha sonra kekemeliğe başlayan çocuklar

 • Daha yavaş dil gelişimi veya kekemeliğe eşlik eden başka iletişim, dil ve konuşma bozukluklarının olması

Hızlı-Bozuk Konuşma

Bir başka akıcılık bozukluğu olan Hızlı-Bozuk Konuşma, algılanan hızlı ve/veya düzensiz konuşma hızı, normal olmayan duraklamalar, arama davranışları, pragmatik sorunlar, akıcılık sorunları veya akıcılıksızlık anlarının farkındalığında azalma, aşırı akıcısızlıklar, hecelerin atlanması ve dil formülasyon sorunları ile karakterizedir. Bu da konuşma netliğinde ve/veya akıcılığında bozulmalara neden olur. Bireyler tek başına Hızlı-Bozuk Konuşma veya Kekemelikle birlikte Hızlı-Bozuk Konuşma gözlemlenebilir.


Belirtiler aşağıdaki gibidir:

 • Söz dizimsel olarak beklenmeyen cümleler içinde normal olmayan duraklamalar ( hecelerin silinmesi ve/veya daraltılması

 • Aşırı tipik akıcısızlık seviyeleri (örneğin, revizyonlar, ünlemler)

 • Arama davranışları veya sık sık konu değiştirme (örneğin, "Gitmem gerek... Yani peynirim bitti. Geçen gün sandviç yaparken peynir ve ekmeğim bitti ve şimdi dışarıdayım, bu yüzden ihtiyacım var" mağazaya git”)

 • Kelime sonlarının atlanması

 • Hızlı-bozuk konuşmanın pragmatik iletişim becerileri ve bozulma anlarının farkındalığı üzerinde etkisi olabilir.

Hızlı-Bozuk Konuşma Neden Olur?

Hızlı-Bozuk Konuşma ile ilgili yapılan araştırmalar sınırlıdır. Ancak ön araştırmalar Hızlı-Bozuk Konuşması olan yetişkinlerin olmayanlara kıyasla kortikal ve subkortikal aktivitede farklılıklar gösterdiğini ileri sürmektedir. Aynı zamanda ailede Hızlı-Bozuk Konuşma öyküsü bulunan kişilerin genetik faktörlere sahip olması bilinmektedir.


Hızlı-Bozuk Konuşma Risk Faktörleri

Hızlı-Bozuk Konuşma için potansiyel risk faktörleri şunları içerir:

 • Çocuğun cinsiyeti—Bu bozukluğun erkeklerde kadınlardan daha yaygın olduğu görülmektedir; hızlı-bozuk konuşma için erkek-kadın oranının 3:1 ila 6:1 arasında değiştiği bildirilmiştir.

 • Aile öyküsü—Birden fazla aile üyesinde hızlı-bozuk konuşma varlığını gösteren anekdot raporları, aile öyküsünün bir risk faktörü olabileceğini düşündürmektedir.

 • Birlikte ortaya çıkan dil ve konuşma bozuklukların varlığı.

 • Hızlı-bozuk konuşmanın diğer bozukluklarla (örneğin, otizm spektrum bozukluğu, Tourette sendromu ve dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu) birlikte olabileceği göz önüne alındığında, bu bozukluklardan herhangi birine sahip olmak bir risk faktörü olabilir; bununla birlikte, bu bozuklukları olan tüm bireylerde hızlı-bozuk konuşma da görülmez.

 • Kekemeliğin varlığı—Kekemesi olan kişilerin tahminen üçte biri, en azından bazı hızlı-bozuk konuşma özelliklerine sahiptir.

Kekemelikte ve Hızlı-Bozuk Konuşmada Ne Yapılmalıdır?

Her iki akıcılık bozukluğunda da vakit kaybetmeden bir dil ve konuşma terapistinden destek alınmalıdır. Kekeleyen veya hızlı-bozuk konuşması olan bireyin hangi yaşta olduğuna bakılmaksızın bireyin akıcılık bozukluğuna yönelik uygun yöntem ile bir dil ve konuşma terapisti tarafından müdahale edilmelidir. Kekeleyen veya hızlı-bozuk konuşması olan bireyin aynı zamanda psikolojik destek alması gerekiyorsa eş zamanlı olarak psikolog desteği alması gerekmektedir.


Sena KURTULMUŞ

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİSon Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page