top of page

Palin PCI:Ebeveyn-Çocuk Etkileşim Terapisi Nedir?

Palin Ebeveyn-Çocuk Etkileşimi (Palin PCI) Kelman ve Nicholas tarafından 2008 yılında 2-7 yaş arasındaki çocuklar için Londra'daki Michael Palin Center'da geliştirilmiş kekemeliğe aile üzerinden müdahale eden bir aile temelli , ebeveyn-çocuk iş birliği ile video geri bildirimli etkileşim temelli seanslar gerçekleştirilerek çocukların doğal akıcılığını desteklemelerine ve arttırmalarına yardımcı olabilmek için uygulanan bir terapi programıdır.


Palin PCI: Ebeveyn-Çocuk Etkileşim Terapisinin Amacı Nedir?

Palin PCI kekemelik yönteminin amacı, terapinin her aşamasında çocuğun akıcılığını destekleyecek ve artıracak kekemeliği yönetmede ebeveyn anlayışı, bilgisi, becerisi ve güveni için bir temel oluşturmaktır. Diğer bir amaç ise ailenin kekemelik kaygısını azaltmak ve nihayetinde küçük çocuklarda kekemelik olaylarını normal sınırlara indirmektir.


Palin PCI: Ebeveyn-Çocuk Etkileşim Terapisi Neye Odaklanır?

Palin PCI yöntemi 2-7 yaş arasındaki çocukların kekemeliğini azaltmak için terapiye ebeveyn katılımının gerekli olduğu ilkesine dayanmaktadır. Uygun olduğunda, her iki ebeveyn de ilk değerlendirmeye ve tüm terapi seanslarına katılır, ev ödevlerini çocukları ile birlikte yürütür ve ilerleme hakkında geri bildirimde bulunur. Bu yaklaşımın temelinde, ebeveynlerin ve terapistin bilgi ve deneyimlerinin paylaşıldığı ve ebeveynlerin kendi gözlemlerini değerlendirmeye, kendi sonuçlarını çıkarmaya, kendi hedeflerini belirlemeye teşvik edildiği işbirlikçi bir teropatik ilişkinin kurulması yer alır ve her hafta ilerlemelerini terapistin vermiş olduğu listelere kaydederler. Terapi sürecinde terapistin rolü aileyi uygun bir şekilde yönlendirmek, tavsiyede bulunmak veya model olmaktan ziyade süreci kolaylaştırmak ve onaylamaktır.


Palin PCI:Ebeveyn-Çocuk Etkileşim Terapisi'nde Uygulanan Stratejiler

1. Etkileşim stratejileri: Çocukları ifadelerinin hızındaki, uzunluğundaki ve karmaşıklığındaki değişiklikleri, duraklama kullanımı, yorum yapmayı ve çocuğun liderliğini takip etmeyi içinde barındırır.

2. Aile stratejileri: Kekemelikle ilgili kaygıyı yönetme, çok hassas çocuklarla başa çıkma, güven oluşturma, davranış yönetimi ve sıra alma gibi stratejileri içinde kapsar.

3. Çocuk stratejileri: Doğrudan konuşma modifikasyonu, akıcılığı artıran stratejiler, dil terapisi veya konuşma sesi terapisini içerebilirler.


Palin PCI:Ebeveyn-Çocuk Etkileşim Terapisi Kimler Tarafından Uygulanır?

Bu yöntem Michale Palin Center tarafından verilen eğitimi alan Palin PCI:Ebeveyn-Çocuk Etkileşim Terapisi sertifikasına sahip dil ve konuşma terapistleri tarafından uygulanmaktadır.


Dkt. Sena Kurtulmuş, Palin PCI:Ebeveyn-Çocuk Etkileşim Terapisi'nin eğitimini başarıyla tamamlamış olup İstanbul'daki sertifikalı uygulayıcılarından biridir.


Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page