top of page

Konuşma Sesi Bozuklukları

Konuşma Sesi Bozuklukları Nedir?

Şemsiye bir terim olan Konuşma Sesi Bozuklukları, bir dilde bulunan konuşma seslerinde meydana gelen ses bilgisel ve sesletim hatalardır.
Konuşma Sesi Bozuklarının Nedeni Nedir?


Konuşma Sesi Bozukları, tek veya birden fazla nedene bağlı olabilir.

Konuşma Sesi Bozuklarının Nedenleri

 1. Organik Nedenler

Organik konuşma sesi bozuklukları, motor/nörolojik bozukluklardan (örneğin, çocuklukta konuşma apraksisi ve dizartri), yapısal anormalliklerden (örneğin, yarık dudak/damak ve diğer yapısal eksiklikler veya anomaliler) ve duyusal/algısal bozukluklardan (örneğin, işitme bozukluğu) kaynaklananları içerir.


2) Fonksiyonel Nedenler

Fonksiyonel konuşma sesi bozuklukları, konuşma seslerinin motor üretimi ile ilgili olanları ve konuşma üretiminin dilsel yönleriyle ilgili olanları içerir.


Konuşma Sesi Bozuklukları Artikülasyon Bozuklukları ve Fonolojik Bozukluklar olarak iki alt başlığa ayrılır. Tanısı ve terapi sürecini dil ve konuşma terapisti yapar.Konuşma Sesi Bozukluğunun Belirtileri Nelerdir ?


 • Sesi Önleştirme ( kapı yerine tapı)

 • Durma

 • Son ünsüz sesi söylememe ( kulak yerine kula)

 • Ses atma ( elma yerine ema)

 • Ses ekleme (araba yerine arakba)

 • Konuşmanın ebeveynler dışında başka kişiler zor anlaşılması veya anlaşılamaması

 • Yaşa uygun olmayan ünlü ve ünsüz ses gelişimi


Hangi Yaşta Hangi Ses Üretilmeli?

Konuşma seslerinin gelişimi iletişim, dil ve konuşma gelişiminin bir parçasıdır. Konuşma seslerinin gelişimi 1 yaştan 5 yaşa kadar tamamlanmaktadır ve her yaşta farklı seslerin doğru üretilmesi gerekir.1 yaşında bir çocuğun p, b, m gibi ünsüz sesleri kolaylıkla doğru üretebildiğini gözlemleyebiliriz. 2-3 yaşlarında bir çocuk n,t,d,f,v,s,ş,z,ç,c,k gibi ünsüzleri üretebilir. 3 yaşına gelindiğinde l,y gibi neredeyse tüm ünsüz seslerin doğru üretildiğini duyarız. 4 yaşına gelindiği çocuk artık r sesi hariç diğer ünsüz sesleri hece ve sözcüklerdeki tüm poziyonlarda doğru bir şekilde üretebilir. 5 yaşında ise çocuğun konuşma anlaşırlığı %100’e ulaşır ve r seside dahil olmak üzere dildeki ünlü ve ünsüz seslerin doğru üretim gelişimi tamamlanmış olur.


Yaşlara Göre Konuşma Anlaşırlığı Nasıl Olmalıdır ?

Konuşma anlaşırlığı çocuğun annesi ve babası dışındaki kişiler tarafından da aşağıdaki gibi olmalıdır.


 • 12-18 Ayları Arasında %25 anlaşılır konuşma

 • 2 Yaşta —> %50 anlaşılır konuşma

 • 3 Yaşta—> %75 anlaşılır konuşma

 • 4 Yaşta —> %90 ve daha fazla anlaşılır konuşma

 • 5 Yaşta—> %100 anlaşılır konuşma


5 yaşından sonra çocuğun konuşma anlaşırlığı yetişkin bireylerle aynı seviyeye ulaşmış olur.


Ne Zaman Bir Dil ve Konuşma Terapistine Gidelim ?


Her çocuğun gelişimi bir birinden farklıdır. Bu gelişim sürecinde çocuğun iletişim,dil ve konuşma gelişimi aksamaması için yukarıda belirtilen yaş aralıklarına göre konuşma seslerinin üretim dönemlerine ve konuşma anlaşırlık seviyelerine dikkat etmeniz gerekebilir. Eğer çocuğunuzun konuşma anlaşırlığı akranlarıya aynı seviyede değilse ve konuşma seslerinin üretimi yaşına uygun değilse bir dil ve konuşma terapistinden yardım almanız iyi olacaktır.


Sena KURTULMUŞ

Dil ve Konuşma Terapisti


Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page