top of page

Kekemelik Terapisinde Kullanılan Yöntemler


Kekemelik, konuşma akıcılığının ses, hece veya tek heceli sözcük tekrarı, seslerin uzatılması ve hava akışında veya seslemede bloklar oluşması, olağandışı yüksek sıklıkla ve/veya uzun süreli kesintilere uğramasıdır. Belirtilen konuşma özelliklerine ek olarak yüz buruşturma, göz kırpma, el vurma gibi ikincil davranışlar kekemeliğe sıklıkla eşlik etmektedir.


Ayrıca, kekemeliği olan bireyler, kekemeliğe yönelik olumsuz tutum ve duyguları nedeniyle bazı ses ve sözcüklere yönelik sözcük değiştirme, erteleme gibi sözcük kaçınmaları ya da belirli konuşma ortamlarından uzak durarak durumsal kaçınma davranışları göstermektedirler.


Kekemelik Geçer Mi?

Bu soruya kesin olarak ''evet’’ ya da '‘hayır’’ demek doğru değildir. Kekemelik 2-7 yaş arasında bir veya birden fazla nedene bağlı olarak artaya çıkar ve yapılan araştırmalara göre kekeleyen çocukların %80 okul öncesi dönemde kekelemeyi bırakırlar. Okul öncesi dönemde başlayıp ve 7 yaştan sonra devam eden kekemeliklerin seyri ve durumu daha farklıdır. Bunun için bir dil ve konuşma terapistinden yardım almak ve detaylı bir değerlendirme yapmak kekemeliğin seyri ve ilerleyişi hakkında daha net ve doğru bilgi verecektir.
Kekemelik Terapisi Nasıl Olur?

Kekemelik terapisine başlamadan önce mutlaka bir dil ve konuşma terapisti tarafından değerlendirme seansı gerçekleştirilir. Değerlendirme seansı danışanın yaşına, kekemeliğin başlama yaşına, risk faktörlerine, kekemelik şiddetine ve kekemeliğe ek ikincil davranışlara göre şekillenebilir. Kekeleyen birey yetişkinse doğrudan bir değerlendirme seansı yapılırken çocuklarda dolaylı ve aile temelli bir değerlendirme seansı gerçekleştirilebilir.


Değerlendirme seansında kekeleyen bireyin yaşı, cinsiyeti, kekemeliğin başlangıcından bu yana geçen süre, kekemelik şiddeti, kekemeliğe eşlik eden ikincil davranışları, kekeleyen bireyin ebeveyn ve aile tutumu, ailede başka dil ve konuşma bozuklukları ve kekemeliği olan bireyler, kekeleyen bireyin veya ailesinin kekemeliğe karşı tavır ve tutumları değerlendirilip en uygun yöntem veya yöntemler seçilerek kekemelik terapisine başlanılır.Kekemelik Terapisinde Hangi Yöntemler Uygulanır?


Kekemelik Terapisinde, çeşitli bilimsel ve kanıta dayalı yöntemler alanda uzman kişi olan dil ve konuşma terapistleri tarafından kullanılır.
Bunlar:

  • Fluency Shaping Techniques ( Akıcılığı Şekillendirme Teknikleri )

  • Stuttering Modification

  • Lidcombe Program

  • Fun With Fluency

  • Duyarsızlaşma Çalışmaları ( Exposure)

  • Palin PCI:Aile & Çocuk Etkileşim Terapisi


Kekemelik terapisinde dil ve konuşma terapistleri sadece tek bir yöntem kullanmayı tercih ederken bazen aynı anda farklı yöntemlerde danışanın ihtiyaçları ve durumu göz önünde bulundurularak terapist tarafından uygulanabilir. Kekemelik problemi yaşayan bireylerin bu konuda uzman olan dil ve konuşma terapistlerinden gerekli desteği alması önemlidir.


Sena KURTULMUŞ

Dil ve Konuşma Terapisti


Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page