top of page

Dil ve Konuşma Terapisti Kimdir?

Güncelleme tarihi: 31 Eki 2021


Dil ve Konuşma Terapisi (Patolojisi) mesleği 6 Nisan 2011 tarih ve 6225 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 9 maddesi ile 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna eklenen Ek Madde 13, (d) bendi ile yasal zeminde sağlık meslek mensubu olarak tanımlanmıştır. Bu yasaya göre; “d) Dil ve konuşma terapisti; dil ve konuşma terapisi alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine dil ve konuşma terapisi alanında yüksek lisans veya doktora yapan, bireylerin ses, konuşma ve dil bozukluklarının önlenmesi için çalışmalar yapan ve ilgili uzman tabip tarafından teşhisi konulmuş yutkunma, dil ve konuşma bozukluklarının rehabilitasyonunu sağlayan sağlık meslek mensubudur.” 

Dil ve konuşma terapistleri, iletişim uzmanlarıdır.Dil ve konuşma terapistlerinin çalıştığı yaş grubu çok geniş bir yelpazedir. Dil ve konuşma terapistleri dil, konuşma, ses ve yutma bozukluğu olan bebeklerle, çocuklarla, ergenlerle, yetişkinlerle ve yaşlılarla çalışmaktadır.
143 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page