top of page

Afazi Terapisi

  • 45 dk.
  • Ücret için arayınız.
  • Dkt. Sena Kurtulmuş

Hizmet Açıklaması

Afazi Nedir? Afazi, serebral emboli veya beyin kanaması sonucunda oluşan inme ya da beynin sol hemisferini etkileyen kafa travması ve benzeri yaralanmalar sonucunda ortaya çıkan ve beynin dilden sorumlu alanlarının hasarlanmasından kaynaklanan edinilmiş bir dil bozukluğudur. Bu duruma bağlı olarak bireyin konuşma, konuşulanı anlama, tekrarlama, adlandırma, okuma ve yazma gibi becerilerinde bozulmalar oluşmaktadır. Afazi tipleri, genel olarak akıcı ve tutuk afazi olmak üzere iki şekilde görülmektedir; yani bir kısım afazili vakaların anlamaları iyi ama konuşmaları tutuk, bir kısmının da anlamaları kötü, konuşmaları ise akıcı ama anlamsızdır. Afazinin Nedeni Nedir? Afazi, sol beyinde bulunan dil ile ilgili alanların bir ya da birden fazlasının hasarlanmasının sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Çoğu zaman bu hasarın nedeni inmedir. İnme beyne kan akımını sağlayan damarlardan birinin aniden kan pıhtısı ile tıkanmasıyla beyni besleyen kan akımının yavaşlaması ya da durması sonucunda meydana gelir. Afaziye neden olan beyin hasarının diğer nedenleri arasında kafaya alınan şiddetli darbeler, beyin tümörleri ve kanamalar yer almaktadır. Afazi Nasıl Tanılanır? Nörologlar inmeyi tanılayan ve tedavisini yapan doktorlardır. Dil ve Konuşma Terapistleri (DKT) ise, afaziyi tanılayıp afazinin şiddetini ve tipini belirlemek amacıyla ayrıntılı bir değerlendirme ve terapi sürecini başlatan meslek elemanıdır. Dolayısı ile, değerlendirme süreci müdahale süreci için de oldukça önemlidir. Değerlendirmeden elde edilen bulgular terapi hedeflerini belirler. Dil ve konuşma terapisti değerlendirme sürecinde bireyin işitsel anlama, spontane konuşma, tekrarlama, adlandırma, okuma-yazma gibi iletişim-dil-konuşma ile ilgili becerilerine ek vakanın ailesinden inmeye neden olan kronik hastalıklar, bireyin önceki ve şimdiki hayatı, boş zaman aktiviteleri, duygudurum değişiklikleri, yaşam kalitesi, bilişsel durumu ve diğer bireylerle iletişimi gibi konularda bilgi alarak kapsamlı bir değerlendirme gerçekleştirir. Değerlendirmenin tamamlanmasının ardından afazili birey ve yakınları değerlendirmeye ilişkin bilgilendirilir ve terapiye ilişkin amaçlar, yöntemler, aktiviteler, ilerleme (prognoz) gibi durumlarla ilgili çıkarımlar yapılabilir. Değerlendirme sonuçlarının analiz edilmesi ve raporlanması ile terapi süreci başlar.


İptal Koşulları

İptal etmek veya yeniden planlama için en az 24 saat öncesinden bizimle iletişime geçin.


Kişi Bilgileri


bottom of page